Projekty Střediska volného času Pohořelice

Vedle kroužků a zájmové činnosti se věnujeme celé řadě dalších aktivit