TITLE

DESCRIPTION

V rámci projektu K2 byla 31. března vyhlášena otevřená výzva na pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím on-line systému OLINA v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Středisko volného času Pohořelice uspělo v této výzvě (číslo rozhodnutí CZ.1.07/4.1.00/33.0013) a od května se podílí na pilotáži zaváděcích nástrojů kvality pro zájmové a neformální vzdělávání. Naše organizace pilotovala jednotlivé části systému OLINA až do konce roku 2014. Výsledky, které touto pilotáží získali, využijeme tak, aby byly ve své finální podobě přínosem v běžné praxi naší organizace, aby sloužily pro zlepšení kvality poskytovaných služeb.