Začátky kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2017/2018

Přinášíme tabulku začátků kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2017/2018. Tabulka se bude průběžně doplňovat.

Začátky a obsazenost kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2017/2018

Pro snadnou navigaci a plánování kroužků pro vaše děti používejte rozvrh hodin, kde naleznete přesný čas a místo zájmového vzdělávání.

Začátky a obsazenost kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2017/2018

 
  datum, čas a místo zahájení obsazenost

Taneční oddělení

Country tance Novoveská štístka ml. (5 -18 let) zahájeny od září 2017
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 6 – 15 let) 26.9. starší 5.10. mladší, 16:00 hod. /taneční sál Tyršova 587
Shake-UP Žabáčci (3 – 4 let) 2.10. 15.30 hod. /taneční sál Tyršova 587 obsazeno
Shake-UP Rošťandy A, Street dance A (8 – 11 let) 2.10. 17:00 hod. /taneční sál Tyršova 587 obsazeno
Shake-UP Rošťandy B, Street dance B (5 – 7 let) 2.10. 15.30 hod. 16:45 hod. sál Radnice obsazeno
Shake-UP Junioři, Street dance (12-16 let) 2.10. 18:15 hod. /taneční sál Tyršova 587

Výtvarné a společenské oddělení

Divadelní kroužek (8 -16 let) 6.10. 15:00 hod. /Tyršova 587
Drátkování (9 -15 let) 3.10 15:00 hod. /Dlouhá 39
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) 2.10 16:00 hod. /Tyršova 587
Keramika (6 – 9 let) 2.10 14:00 hod. 4.10. 13:30 /Tyršova 587  obsazeno
Keramika plus (10 – 18 let) 4.10 15:00 hod. /Tyršova 587
Keramika Přibice (10 – 15 let) 3.10. 13:30,15:00 hod. 4.10. 14:00, 15:30 hod. /ZŠ Přibice
Klub mládeže Oáza 29.9. čas bude upřesněn, /klub mládeže „Oáza“
Kuchtík „Gurmánek” 1. infoschůzka: 4.10. 15:00 hod. /kuchyňka SVČ
Mateřské centrum „Motýlci” (0 – 3 let) 2.10. 9:00 hod. /Dlouhá 39
Výtvarný kroužek (6 – 15 let) 5.10. 14:00 hod. /Tyršova 587
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let) 5.10. 15.30 hod. /Dlouhá 39 obsazeno
Výtvarka s angličtinou (6 – 10 let) 3.10. 14.00 hod. /Tyršova 587

Sportovní oddělení

Badminton (7 – 15 let) 4.10. 14:15 hod. /sportovní hala
Cvičení rodičů s dětmi  (6 měsíců – 3 roky) 3.10. 9:00 hod. /Tyršova 587  obsazeno
Florbal mladší žáci, Nácvik herních systémů 3.10. 15:30 hod. /sportovní hala
Florbal  Přibice 3.10. 17:00 hod. /ZŠ Přibice
Florbal Junioři 2.10. 19:00 hod. /sportovní hala
Florbal  přípravka (6 – 10 let) 4.10. 14:15 hod. /sportovní hala
Florbal  starší žáci, Taktika hry 2.10. 15:30 hod. /sportovní hala
Nerf kroužek, Nerf liga 1. infoschůzka: 2.10. 14:00 hod. /Tyršova 587  obsazeno
Stolní tenis (8 – 15 let) 2.10. 14:30 hod. /Tyršova 587
Sportovní kroužek 4.10. 14:00 hod. /sokolovna
Ultimate Frisbee, UFO (8 – 18 let) 29.9. 16:00 hod. /sportovní hala
Vybíjená (10 – 15 let) 2.10. 15:00 hod. /tělocvična ZŠ
Volejbal Juniorky/Junioři, Beachvolejbal (15-26 let) 6.10. 18:00 hod. /sportovní hala
Volejbal přípravka (6 – 10 let) 2.10. 14.00 hod. /tělocvična ZŠ Pohořelice
Volejbal starší žáci, žákyně, Beachvolejbal (10-15 let) kroužky v činnosti od září 2017
Sportovní kroužek Přibice (6 – 12 let) 5.10. 13:00 hod. /ZŠ Přibice

Oddělení outdooru a přírodovědy

Horolezecký kroužek pokročilí 1. infoschůzka: 3.10. 14:00 hod. /horolezecká klubovna
Horolezecký kroužek přípravka 1. infoschůzka: 3.10. 14:00 hod. /horolezecká klubovna  obsazeno
Rybářský kroužek 1. infoschůzka: 4.10. 15:30 hod. /Dlouhá 39