Začátky kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2019/2020

Přinášíme tabulku začátků kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2019/2020. Tabulka se bude průběžně doplňovat.

Začátky, infoschůzky a obsazenost kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2019/2020

Pro snadnou navigaci a plánování kroužků pro vaše děti používejte rozvrh hodin, kde naleznete přesný čas a místo zájmového vzdělávání.

Začátky a obsazenost kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2019/2020

Taneční oddělení Datum/čas zahájení Místo Obsazenost Poznámka
Country tance Novoveská štístka ml. (5 -18 let) 4.9. 16:00 hod. MŠ Nová Ves
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 – 18 let) 3.9. 16:00 hod. SVČ Tyršova
Shake-UP Junioři, (12-18 let) 4.10. 17:00 hod. SVČ Tyršova
Shake-UP A, (8 – 11 let) 2.10. 17:00 hod. Sál radnice
Shake-UP B, (6 – 7 let) 2.10. 15:30 hod. SVČ Tyršova
Shake-UP Žabáčci (3 – 5 let) 7.10. 15:30 hod. SVČ Tyršova infoschůzka
Výtvarné a společenské oddělení
Drátkování (9 -15 let) 8.10. 15:30 hod. SVČ Dlouhá
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) 7.10. 16:00 hod. SVČ Tyršova obsazeno
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) 8.10. 16:00 hod. SVČ Tyršova obsazeno
Keramika (1. třída – 9 let) 7.10. 14:00 hod. SVČ Tyršova
Keramika plus (10 – 18 let) 9.10. 15:00 hod. SVČ Tyršova obsazeno
Keramika Přibice 8.10. 14:00 hod. ZŠ Přibice
Klubík Přibice (1. – 5. třída)
Kuchtík „Gurmánek” (1. třída – 15 let) 9.10. 15:00 hod. SVČ Dlouhá infoschůzka
Mateřské centrum „Motýlci” (0 – 3 let) 7.10. 9:00 hod. SVČ Dlouhá
Výtvarný kroužek (1. třída – 15 let) 11.10 13:30 I.sk. 15:30 II.sk. SVČ Tyršova
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let) 2.10./3.10. 15:30 hod. SVČ Dlouhá obsazeno I. /II. skupina
Sportovní oddělení
Badminton (1. třída – 18 let) 25.9. 15:00 hod. SVČ Tyršova infoschůzka
Cvičení rodičů s dětmi (1 – 3 roky) 1.10. 9.00 hod. SVČ Tyršova
Discgolf (2. třída – 18 let) 7.10. 14:00 hod. SVČ Tyršova
Florbal junioři (15 – 26 let) 7.10. 19:00 hod. Sportovní hala
Florbal mladší žáci, (3. – 5. tř.) 8.10. 15:30 hod. Sportovní hala
Florbal  Přibice 8.10. 17:00 hod. ZŠ Přibice
Florbal přípravka (1. – 2. třída) 9.10. 14:15 hod. Sportovní hala
Florbal starší žáci, (6. – 9. tř.) 7.10. 15:30 hod. Sportovní hala
Nerf liga (7 – 18 let) 7.10. 14:00 hod. SVČ Tyršova infoschůzka
Sportovní kroužek (1. třída – 15 let) 7.10. 15:00 hod. Tělocvična ZŠ
Sportovní kroužek Přibice (1. třída – 15 let) 3.10. 14:00 hod.  ZŠ Přibice
Ultimate Frisbee, (10 – 18 let) 4.10. 16:00 hod. Sportovní hala
Volejbal Juniorky/Junioři, dospělí (15 let a starší) 4.10. 18:00 hod. Sportovní hala
Volejbal přípravka (1. třída – 9 let) 7.10. 14:00 hod. Tělocvična ZŠ
Volejbal starší žáci, žákyně, (10 – 15 let) od září Sporovní hala
Vybíjená (10 – 15 let) 9.10. 14:00 hod. Sokolovna
Oddělení outdooru a přírodovědy
Horolezecký kroužek – (1. třída – 15 let) 8.10. 15:00 hod. SVČ Tyršova infoschůzka
Rybářský kroužek – (1. třída – 18) 9.10. 15:30 hod. SVČ Tyršova infoschůzka