Začátky a obsazenost kroužků Střediska volného času Pohořelice ve školním roce 2020/2021

Zde naleznete informace o zahájení jednotlivých kroužků. Údaje se budou postupně doplňovat, děkujeme za pochopení.

 

 Informace pro rodiče:

 na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje: bod 4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/uredni_deska/ud_775_1409.pdf

Činnost Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace bude obnovena od 19. října 2020, pokud se toto opatření nezmění.

Děkuji za pochopení.

 

 

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka Střediska volného času Pohořelice

V Pohořelicích dne 1. října 2020

 

Místo Datum/čas zahájení Obsazenost Poznámky
Taneční oddělení
Country tance Novoveská štístka (5 -18 let) MŠ Nová Ves
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 – 19 let) SVČ Pohořelice, Tyršova
Folklórní soubor Rozmarýnek ( 5 – 19 let) SVČ Pohořelice, Tyršova
Shake-UP Junioři, (13-16 let) SVČ Pohořelice, Tyršova
Shake-UP A, (9 – 12 let) Sokolovna/Sál Radnice
Shake-UP B, (6 – 8 let) Sál Radnice/SVČ Pohořelice, Tyršova
Shake-UP Žabáčci (3 – 5 let) SVČ Pohořelice, Tyršova obsazeno
Výtvarné a společenské oddělení
Domácí kosmetika a lékárna DIY (7 – 13 let) Hotel Pfann obsazeno
Dramatický kroužek (9 – 14 let) Hotel Pfann
Drátkování (9 -15 let) SVČ Pohořelice Dlouhá
Hand made – kreativní tvoření (9 – 13 let) SVČ Pohořelice Dlouhá
Hrátky s kytarou (8 – 10 let) SVČ Pohořelice, Dlouhá obsazeno
Hrátky s kytarou (11 -13 let) SVČ Pohořelice, Dlouhá
Keramika (1. třída – 9 let) SVČ Pohořelice Tyršova obsazeno
Keramika plus (10 – 18 let) SVČ Tyršova
Keramika Přibice ZŠ Přibice
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) I. sk SVČ Tyršova obsazeno
Keramíček předškoláci (4 – 6 let) II. sk SVČ Tyršova obsazeno
Klub mládeže Pfann Hotel Pfann
Klubík Přibice (1. – 5. třída) ZŠ Přibice
Kuchtík „Gurmánek” (1. třída – 15 let) Dlouhá 39 obsazeno infoschůzka
Mateřské centrum „Motýlci” (0 – 3 roky) Hotel Pfann
Výtvarný kroužek (1. třída – 4. třída) SVČ Tyršova obsazeno
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let) SVČ Pohořelice, Dlouhá obsazeno
Výtvarný kroužek Barvička (4 – 6 let) SVČ Pohořelice, Dlouhá obsazeno
Sportovní oddělení
Badminton (1. třída – 18 let) 1. skupina Sportovní hala infoschůzka
Badminton (1. třída – 18 let) 2. skupina Sportovní hala
Cvičení rodičů s dětmi (1-3 roky) SVČ Pohořelice, Tyršova obsazeno
Discgolf (2. třída – 18 let) SVČ Tyršova-Klub/městský park infoschůzka
Florbal junioři (15 – 26 let) Sportovní hala
Florbal mladší žáci, (3. – 5. tř.) Sportovní hala
Florbal Přibice mladší žáci (1. – 5. třída) tělocvična ZŠ a MŠ Přibice
Florbal Přibice starší žáci (6. – 9. třída) tělocvična ZŠ a MŠ Přibice
Florbal přípravka (1. – 2. třída) Sportovní hala obsazeno
Florbal starší žáci, (6. – 9. tř.) Sportovní hala
Nerf liga (7 – 18 let) SVČ Tyršova infoschůzka
Sportovní kroužek (1. třída – 15 let) Tělocvična základní školy
Sportovní kroužek Přibice (1. třída – 15 let) Tělocvična Přibice
Šachový kroužek (8 – 15 let) SVČ Pohořelice, Dlouhá
Ultimate Frisbee, (10 – 25 let) Sportovní hala
Volejbal Juniorky/Junioři, dospělí (15 let a více) Sportovní hala
Volejbal přípravka (1. třída – 9 let) tělocvična základní školy obsazeno
Volejbal starší žáci, žákyně, (10 – 15 let) Sportovní hala obsazeno
Vybíjená (10 – 15 let) Sokolovna
Oddělení outdooru, přírodovědy a techniky
Domácí dílna od A do Z – (10 – 13 let) Dlouhá 39 infoschůzka
Horolezecký kroužek – (1. třída – 15 let) SVČ Tyršovka – lezecká klubovna infoschůzka
Lego kroužek – (1 třída – 15 let) SVČ Tyršovka – klub
Lego kroužek Přibice– (1 třída – 15 let) ZŠ a MŠ Přibice
Rybářský kroužek – (1. třída – 18) let SVČ Tyršovka – klub infoschůzka

Poznámka: infoschůzka je určena pro děti a rodiče, zde se dozvíte organizační záležitosti, roční plán práce, potřebné vybavení a podobně.