Projekt výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního vzdělávání

Hlavním cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií je příprava a realizace výukových programů. Budeme vytvářet, ověřovat evaluovat a zveřejňovat 24 výukových programů a metodik. Podrobnou sekci o výukových programech a jednotlivé programy, které realizovalo SVČ Pohořelice naleznete ke stažení zde. Více informací naleznete na odkazu.