Zažijte s námi úžasné dobrodružství na pobytovém táboře Borovina.

Zveme všechny holky i kluky na dobrodružství s egyptskou mumií

Pobytový tábor Vranov Podhradí – Cesta za egyptskou mumií

Letošní rok se podíváme do dob starověkého Egypta, doby vzdálené několik tisíc let před naším letopočtem a míst, ve kterých vládli mocní faraóni.
Na našem dobrodružném putování budeme začínat jako skupina archeologů, která se chystá do Egypta, aby učinila velký objev. Naše vědecká
výprava se ale zkomplikuje a místo bádání se nám podaří probudit mumii a tak nějak už se nebude jednat o rutinní expedici. Víc už ale nebudeme
prozrazovat…. Určitě se máte na co těšit. V rámci tábora budou dále připraveny hry a soutěže, výtvarné a sportovní disciplíny, koupání, slunění,
zábava, výlety a tradiční táborové aktivity.

kdy: 2. 7. – 10. 7. 2022
kde: Táborová základna Borovina Podhradí Vranov
určeno: pro žáky od 7 – 18 let
cena: 4550,-Kč
kontakt: Mgr. Monika Janičatová tel.: 604 282 953
mail: [email protected]

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit své dítě na náš letní dětský tábor, přinášíme několik základních informací:

  • Místo konání tábora: táborová základna Borovina, Podhradí nad Dyjí.
  • Jedná se o tábor chatkového typu. Děti jsou ubytován po 4 v chatkách, nejsou zde postele nad sebou. Dívky i chlapci jsou v chatkách odděleně.
  • V případě, že máte zájem mít své dítě v jednom oddílu, prosím při přihlašování napište do poznámky a sdělení pro tábor. Taktéž při preferenci vedoucího oddílu. Oddíly sestavujeme již před odjezdem na tábor a někdy není v našich silách z důvodu kapacity chatek a míst v chatkách děti přímo na táboře přesunout do jiného oddílu či k jiným kamarádům.
  • V táboře se nachází bazény, hřiště a sportoviště.
  • Stravování je zajištěno 5krát denně.
  • Táborový program je zaměřen na rekreační a sportovní vyžití dětí, podporu spolupráce mezi účastníky, na prohlubování znalostí o přírodě, na výtvarné a další táborové činnosti.
  • Tábor je připravován pro děti od 1. třídy do 18 let, program je připravován koedukovaně.
  • Celotáborová hra letošního roku – Cesta za egyptskou mumií (máte-li kostým, přibalte ho).

Věnujte, prosím, pozornost vyplnění on-line přihlášky, zvláště pak údajů týkajících se zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto údajů chráníte především své dítě. Pokud se stav dítěte nebo předepsané léky před odjezdem na tábor změní, odevzdejte tuto informaci v písemné podobě při odjezdu na tábor.

V případě potřeby Vám na základě písemné objednávky od plátce faktury (ten, kdo platí fakturu) vystavíme fakturu pro zaměstnavatele nebo vystavíme potvrzení. Konzultujte vystavení objednávky s plátcem faktury, aby nedocházelo k nedorozumění mezi plátcem faktury a SVČ. V tomto případě zkonzultujeme požadovanou formu a náležitosti dokladů s příslušnou účtárnou. Fakturu vám vystavíme až po řádném přihlášení dítěte na tábor.

Přílohou přihlášky je seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení, novou obuv a mobilní telefony. Žádáme Vás o dodržení tohoto seznamu především u položek, které jsou označeny za povinné. Jejich zajištěním umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře.

Zvláště u mladších táborníků doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci na adresu tábora: Rekreační středisko Borovina, Podhradí nad Dyjí, LDT SVČ Pohořelice, pošta 671 06 ŠAFOV          

 Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte prosím předem písemně s vedením tábora.

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Mgr.et Bc. Janičatová Monika, MBA
ředitelka SVČ Pohořelice

Podívejte se do fotogalerie na tábory z minulých let:

Borovina 2021
Borovina 2020
Borovina 2019
Borovina 2018
Borovina 2017
Borovina 2016
Borovina 2015