Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání SVČ Pohořelice

Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání  SVČ  Pohořelice

 

 

 1. Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice
 • kroužky se platí dle platného ceníku (kroužků)
 • cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb.
 • kroužky je nutné uhradit:
  a) při odevzdání řádně vyplněné přihlášky
 1. b) jednorázovou platbou na celý školní rok
 • kroužky se hradí formou:
 1. platbou v hotovosti pověřenému pracovníkovi SVČ Pohořelice
 2. převodem na běžný účet SVČ Pohořelice č:1382198319/0800
 3. v případě přihlášení dítěte v průběhu I. pololetí školního roku zaplatí školné za celý školní rok
 4. v případě, že dítě bude přihlášeno až ve II. pololetí školního roku (od 1.2. – do 30.6.) je cena za kroužek zvoleného typu zájmového vzdělávání stanovena na 70% zápisného na daný školní rok

 

 1. Úhrada jiných forem zájmového vzdělávání se platí dle ceníku SVČ stanového na daný typ akce zařízení.

 

 1. SVČ Pohořelice neposkytuje prominutí/snížení ceny za zájmové vzdělávání

 

 1. Vrácení platby za zájmové vzdělávání:

V případě řádného odhlášení (písemně) ze zájmového vzdělávání bude vrácena úhrada ve výši:

– odhlášení ještě před 1. schůzkou kroužku – 80 % z ceny školného

– odhlášení v I. pololetí školního roku – ve výši 40% z ceny školného

– odhlášení ve II. pololetí školního roku se platba nevrací

 

 1. Potvrzení o uhrazení školného/ pobytové akce – při uhrazení obdrží plátce doklad o uhrazení (příjmový doklad). V případě, že uhradí školné/ pobytovou akci převodem přes běžný účet, dokladem o úhradě školného/pobytové akce je výpis z běžného účtu plátce.

Při žádosti o opětovné vystavení dokladu o uhrazení školného/pobytové akce, uhradí žadatel částku 50,–Kč.

Mgr. Monika Janičatová,
ředitelka SVČ Pohořelice

 

V Pohořelicích dne 1. 9. 2019