Velikonoční zajíček

Pro žáky školní družiny ZŠ a MŠ Pohořelice a rodiče s dětmi máme na středu 17. dubna připravený velikonoční program, tvůrčí dílny, stanoviště. Účastníky seznámíme s prožíváním lidových tradic,  zvyků a obyčejů konaných během  velikonoc.