Velikonoční prázdniny

Pro všechny zájemce nabízíme zajímavý velikonoční program. Přihlášky a bližší info na SVČ, nebo u pracovníků.