"Tyršovka"

Detašované pracoviště na Tyršově ulici 587

SVČ Tyršova 587


K významné změně v dosavadní historii „Domečku“ došlo v souvislosti se získáním budovy bývalé MŠ na ulici Tyršova 587. Budovu využíváme od září roku 2006 pro výuku tanečních a keramických kroužků. Dále jsme vybudovali prostornou a kvalitně vybavenou keramickou dílnu, naší chloubou je rovněž nově vybudovaný velkorysý a útulný prostor pro potřeby klubu mládeže Oáza, který jsme slavnostně otevřeli v prosinci roku 2006. V klubu rovněž funguje certifikované informační centrum pro mládež ICM SVČ Pohořelice. Zde se podařilo vytvořit centrum neorganizované volnočasové činnosti mládeže, které je vybavené moderní audiovizuální technikou, sportovním vybavením a informačním servis pro mládež a veřejnost.

V budově nalezneme 1 taneční sál, 1 keramickou dílnu, 1 horolezeckou místnost, 1 klub pro mládež s kuchyňkou a Informační centrum pro mládež (2 propojené učebny), 1 kancelář pro pedagogické pracovníky,  sociální zázemí pro klienty i pro personál.  Vstupní aula slouží jako šatna a přepažená část jako převlékárna pro  účastníky vzdělávaní a skladovací prostory. Velká přilehlá zahrada je využívána k odpočinku a relaxaci, je vybavena herními prvky a lanovými překážkami, ohništěm a zahradním domkem na nářadí.