Sdílené vzdělávání – výukové programy


Ve spolupráci s vybranými subjekty po celé České republice vytváříme 6 ucelených programů. Programy jsou tvořeny jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí.

Každý program je rozpracován na 16 vyučovacích hodin. Náplň programů může být využita komplexně, nebo se z jednotlivých programů může použít jen jeho část. Každý nově vytvořený program byl 2x ověřen v praxi na cílové skupině žáků.

Programy s doprovodnými materiály podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.


Programy, které vytvořilo Středisko volného času Pohořelice:

Pálava – centrum kultury jižní Moravy (MŠ)
Program je určen dětem z MŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s kulturou a vývojem našich předků na Pálavě, která je v blízkosti našeho domova a kterou často děti ani neznají. Naše výukové programy je seznámí s přírodním prostředím a kulturním dědictvím této vzácné lokality. Pálava je místem mimořádného kulturního a přírodního bohatství, a je zařazena od roku 1986 do památek UNESCO.

Hodinová dotace výukového programu je 16 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přesné rozdělení aktivit do časového harmonogramu záleží na konkrétní situaci, kterou nelze předem stanovit. Jednotlivé aktivity mají přesnou časovou dotaci, záleží však na lektorech, jak jednotlivé bloky konkrétně rozprostřou. Je zřejmé, že cílová skupina dětí navštěvující mateřskou školu bude potřebovat pro realizaci 16 hodin výuky v několika dnech. Pro cílovou skupinu z důvodů udržení pozornosti musíme program v celé své délce rozdělit do maximálně 4 hodinových výukových bloků, které budou doplněny přestávkami a klidovou fází. Bude záležet především na cílové skupině, celkovém klimatu skupiny a citu pedagogů a lektorů, jak se časový harmonogram 16 hodin využije.

Program ke stažení:

Pálava – centrum kultury jižní Moravy včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

 

Pálava – centrum kultury jižní Moravy II (3. – 5. ZŠ)
Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s kulturou a vývojem našich předků na Pálavě, která je v blízkosti našeho domova a kterou často děti ani neznají. Naše výukové programy je seznámí s přírodním prostředím a kulturním dědictvím této vzácné lokality. Pálava je místem mimořádného kulturního a přírodního bohatství, a je zařazena od roku 1986 do památek UNESCO.
Hodinová dotace výukového programu je 16 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přesné rozdělení aktivit do časového harmonogramu záleží na konkrétní situaci, kterou nelze předem stanovit. Jednotlivé aktivity mají přesnou časovou dotaci, záleží však na lektorech, jak jednotlivé bloky konkrétně rozprostřou. Pro naši cílovou skupinu jsme výukový program rozdělili do tří atraktivních bloků, které proběhnou ve dvou po sobě jdoucích dnech.

Program ke stažení:

Pálava – centrum kultury jižní Moravy II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Fotografie z programu naleznete v galerii zde.

 

Pálava – centrum kultury jižní Moravy III (8. – 9. ZŠ)
Program je určen žákům 8. a 9. ročníku ZŠ
Cílem výukového programu je seznámit děti s kulturou a vývojem našich předků na Pálavě, která je v blízkosti našeho domova a kterou často děti ani neznají. Naše výukové programy je seznámí s přírodním prostředím a kulturním dědictvím této vzácné lokality. Pálava je místem mimořádného kulturního a přírodního bohatství, a je zařazena od roku 1986 do památek UNESCO.
Hodinová dotace výukového programu je 16 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přesné rozdělení aktivit do časového harmonogramu záleží na konkrétní situaci, kterou nelze předem stanovit. Jednotlivé aktivity mají přesnou časovou dotaci, záleží však na lektorech, jak jednotlivé bloky konkrétně rozprostřou. Pro naši cílovou skupinu (žáci 8. a 9. ročníku ZŠ) jsme výukový program rozdělili do tří atraktivních bloků, které proběhnou ve dvou po sobě jdoucích dnech.

Program ke stažení:

Pálava – centrum kultury jižní Moravy III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Fotografie z programu naleznete v galerii zde.