23 Kvě · Dušan Hauser · No Comments

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Vnitřní řád SVČ Pohořelice

  VNITŘNÍ ŘÁD  Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ 60575573   Obecná ustanovení   Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.    Úvodní ustanovení …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání  SVČ  Pohořelice   Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice kroužky se platí dle platného ceníku (kroužků) cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. kroužky je nutné uhradit: a) po přihlášení v klientském centru nebo při fyzickém odevzdání řádně vyplněné přihlášky b) jednorázovou platbou …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., …

READ MORE