5 Zář · Dušan Hauser · No Comments

Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v Pohořelicích

Podívejte se na reportáž o tom, jak to v současné době vypadá na dětském dopravním hřišti, kde Středisko volného času Pohořelice zajišťuje systematickou dopravní výchovu.  

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Dopravní výchova na SVČ Pohořelice

Středisko volného času v Pohořelicích zajišťuje pravidelně výuku systematické dopravní výchovy na základních školách našeho ORP. Celkem se jedná o 7 základních škol: ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Přibice, ZŠ a MŠ Vranovice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Troskotovice a ZŠ a MŠ Loděnice. Pro zmíněné školy zajišťujeme …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Výuka dopravní výchovy systematické

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Dětské dopravní hřiště

V rámci areálu SVČ Pohořelice Dlouhá 39 máme nové dopravní hřiště, které slouží k zajišťování systematické dopravní výchovy pro základní školy našeho ORP. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat …

READ MORE