TITLE

DESCRIPTION

V průběhu prosince a ledna roku 2015 jsme díky podpoře Národního ústavu pro vzdělávání NÚV na školách MŠ a ZŠ Vlasatice a MŠ a ZŠ  Loděnice realizovali vzdělávací projekt. Ve výukovém programu jsme žákům 8. a 9. tříd nabízeli pomoc při hledání informací o vzdělávací a profesní dráze. Věnovali jsme se hledání informací pro absolventy základních škol, učili jsme se hledat informace o školách a oborech vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.

Informační systém ISA+ pomáhá žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy,  žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným a kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství. Žáci 9. třídy se nejčastěji ptali na druh informací které v systému mohou nalézt, jestli podle zvoleného povolání naleznou konkrétní školy, zda je uvedená výše platu pravdivá a jestli naleznou konkrétní informace, znalosti a dovednosti u konkrétního povolání.  Žáci oceňovali ukázkový test a jednoduché hledání povolání dle studijních oborů a studijních oborů dle povolání. Zájem vzbudilo srovnání poměru, u jednotlivých středních škol a gymnázií přihlášených a přijatých, ale také podrobnosti ohledně přijímacích zkoušek, konkrétní požadavky každé školy a podobně.

Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.
Součástí výukového programu byla realizace exkurze do firmy DHL Shoe Logistics, s.r.o., kde žáci shlédli naskladnění zboží, ověření kvality zboží, zařazení, vyskladnění. Dále shlédli provoz e-shopu, včetně návštěvy ve fotografickém studiu pro e-shopy.

V současné době pokračujeme každoročním vzdělávacím program kariérního poradentství pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.