Projekt Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji 2014/2015

SVČ Pohořelice realizuje projekt v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji“ CZ.1.07/1.1.00/53.0004.

Stručný obsah projektu:

Projekt rozšiřuje a obohacuje spektrum metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s cílem motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ a školských zařízení v Jihomoravském kraji.

Projekt obsahuje klíčové aktivity:

KA1.    Komponované a výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu
KA2.    Rozvoj sítě a setkávání Škol podporujících zdraví v Jihomoravském kraji
KA3.    Podpora a rozvoj dopravní výchovy na základních školách
KA4.    Pobytové výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu
KA5.     Intenzivní výchova k zdravému životnímu stylu a dopravní výchova pro žáky žadatele a partnerů

Projekt bude realizovat žadatel a 6 partnerů: Lipka, Jihomoravský kraj, Rezekvítek, SVČ Pohořelice, SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova, SZŠ a VOŠZ Znojmo Jana Palacha a ZŠ a MŠ Blansko Samova.

Hlavním cílem projektu je připoutat pozornost žáků a pedagogů k tématu zdravého, aktivního životního stylu a dopravní výchově. V rámci projektu vzniknout nové výukové programy, vícedenní pobytové akce a zájmové kroužky, připravena bude řada metodických materiálů a pracovních listů. Rovněž se zaměříme na rozvoj sítě a setkávání Škol podporujících zdraví v JMK.

 

BĚHEM PROJEKT BUDOU REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY:

KA1. Komponované a výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu

V rámci projektu nabídneme žákům základních, středních škol a školských zařízení nové produkty, které obohatí výuku o témata zdravého životního stylu. Připraveny budou:

Nové výukové programy:
Zdravé vaření, Zdravá výživa, Zdravé pohybové aktivity, Vím, jak jím, Prevence rizik
Festival zdraví
Dvoudenní pobytový program Zdravý pohyb na vodě
Komponovaný školní projekt Zdraví

 

KA2. Rozvoj sítě a setkávání Škol podporujících zdraví v Jihomoravském kraji

Proběhne 6 celodenních tematických setkání pro zástupce pedagogů ZŠ a SŠ zařazených v síti Škola podporující zdraví a zástupce škol se zájmem vstoupit do sítě. Setkání budou sloužit k předávání zkušeností a prezentaci jednotlivých oblastí v rámci holistického (celostního) přístupu k zdravému životnímu stylu. Na většinu témat setkání budou navazovat praktické ukázkové lekce pro žáky na školách zapojených pedagogů.

KA3. Podpora a rozvoj dopravní výchovy na základních školách

Téma věnované dopravní výchově sestává ze 4 pilířů: realizace seminářů pro pedagogy, lekcí pro páté ročníky ZŠ na dopravních hřištích, školních projektů pro žáky přímo na školách a tvorby metodických materiálů. V rámci projektu bude inovován metodický materiál pro výuku dopravní výchovy, který byl vytvořen v rámci projektu OP VK v Libereckém kraji v roce 2010. Inovace bude integrovat změny v RVP pro ZŠ platné od 9/2013 a bude přidáno 10 nových metodických listů.

KA4. Pobytové výukové programy pro žáky věnované zdravému životnímu stylu

V rámci projektu bude vytvořen pětidenní pobytový výukový program Zdravý život pro žáky základních a středních škol. Vedle tématu stravování (kvalita potravin, energetická vydatnost jídel a rizika nadváhy/stravovacích potíží, obsah emulgátorů a jiných umělých látek v potravinách včetně praktické přípravy jídel) se zaměříme na pohybové aktivity (atraktivní, ale fyzicky náročný pohyb na sněžnicích v období se sněhovou pokrývkou, jízda na koloběžkách v teplé sezóně, program zaměřený na cvičení/protahování a zdravý pohyb v přírodě, exkurze k farmáři nebo přímo na ekologickou farmu).

KA5. Intenzivní výchova k zdravému životnímu stylu a dopravní výchova

Poslední klíčová aktivita je věnována zájmovým kroužkům, které realizátoři nabídnout vlastním žákům a návštěvníkům svých středisek. V rámci projektu vzniknou tematické celoroční kroužky, proběhnou projektové dny (např. Dny zdraví, Dny pohybových aktivit, Dny zdravé výživy), poznávací regionální akce (např. Poznávání okolí Pohořelicka, Víkend na Templštýně) či další netradiční aktivity (Pěstování a poznávání léčivých rostlin, tábor pro žáky se zájmem o zdravou stravu a pohyb a pro žáky se špatnými stravovacími návyky, příp. nadváhou).Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové základních, středních škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji.

REALIZAČNÍ OBDOBÍ

1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Projekt Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji, CZ.1.07/1.1.00/53.0004 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.