Pozor, kroužky opět jedou!

Vážení rodiče, přináším souhrn informací, které budou k datu 10. 5. 2021 aktuální.

  1. kroužky opětovně otevíráme v pondělí 10. 5. 2021. Nutné, aby mělo dítě s sebou čestné prohlášení, které naleznete na:
    https://www.svcpohorelice.cz/dokumenty-ke-stazeni/
  2. Školné za neodučené hodiny vám budeme vracet po odečtení odučených hodin od 28.6. 2021. O tyto vratky si požádejte na [email protected] na přichystaném formuláři, který najdete https://www.svcpohorelice.cz/dokumenty-ke-stazeni/. Zažádat můžete již nyní, převody a vrácení budou prováděny od 28. 6. 2021.
  3. do kroužků na nový školní rok 2021/2022 budete moct děti přihlásit od 1.6. 2021 – v našem klientském centru https://www.svcpohorelice.cz/navod-klientske-centrum/. Na webových stánkách jsou již zaktualizovány kroužky na příští školní rok. Platbu zatím nemusíte zasílat, školné bude nutné zaplatit před zahájením činnosti kroužků v září/říjnu 2021 – pošlu včas informaci na váš mail. Přihlášku také zatím nemusíte fyzicky odevzdávat, odevzdáte ji až před zahájením opět září/říjen 2021.
  4. pro členy kroužků tohoto roku 2020/2021 připravujeme v termínu – 27.8. 2021 (8.30 – 15.00 hod.) kemp Než zazvoní. Přihlašování je možné od 13. 5. 2021. Kapacita kempu je 80 žáků. V případě zájmu se neváhejte přihlašovat. Tento kemp je zdarma a je určen pouze pro členy kroužků letošního školního roku 2020/2021 od 6 do 16 let. Rádi bychom dětem alespoň touto formou nabídli zážitky a aktivity, které nám letos nebyly dovoleny zrealizovat. Přihlaste se přes klientské centrum https://www.svcpohorelice.cz/navod-klientske-centrum//tábor/Než zazvoní nejpozději do 13.6.2021. Přihlášku s podpisem zákonného zástupce vhoďte opět do schránky SVČ Dlouhá 39 do konce 13. června 2021. V případě, že budete mít zájem o oběd, prosím, sdělte tuto skutečnost v přihlášce v části poznámka a do konce června přijděte uhradit stravné ve výši 300,–Kč (5 obědů). V případě, že nemáte o oběd zájem, dítě může v čase 12.00 – 13.00 hod. odejít na oběd domů nebo sníst přinesenou svačinu.
  5. k dnešnímu datu máme potvrzené, že tábory budou. Budou s opatřeními jako vloni, budou navýšeny o povinnost mít povinné antigenní laboratorní testy (informace k dnešnímu datu). ALE BUDOU. informace k táborům ještě MŠMT vydá před letní činností. Rozešlu mailem, abyste měli včas řádné informace.

V Pohořelicích dne 4. května 2021

Přeji vám krásné dny plné pohody a sluníčka.
Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice, v Pohořelicích dne 4. května 2021.