Pohořelický duben

Discgolfový turnaj

Datum: 06.03.2021 – 06.04.2021

Hřiště: Discgolfové hřiště Pohořelice

Ředitel turnaje: Jan Rozehnal

Formulář pro zadávání skóre.

Kategorie

 • Junioři do 12ti let (pro tuto kategorii platí zkrácené hřiště -viz. mapka)
 • Junioři do 18ti let
 • Dospělí – amatéři
 • Dospělí – profi (hrají discgolf déle jak jeden rok)

Upozornění

Žádáme hráče, aby respektovali všechna nařízení, která jsou v platnosti ohledně aktuální epidemiologické situace. Prosíme, vyhýbejte se zbytečnému fyzickému kontaktu a nehrajte ve větších skupinách, než je dovoleno. Dodržujte mezi sebou doporučenou vzdálenost a nechoďte na hřiště v případě, že máte jakékoli podezření, že jste nemocní. 

Pravidla turnaje

 • Hrajeme v termínu od 01.04.2021 – 30.04.2021. 
 • Každý hráč může odehrát neomezený počet turnajových kol, počítají se mu však nejlepší dvě kola. 
 • Pro započítání skóre musí kolo obejít skupinka minimálně dvou hráčů. 
 • Na konci období se poté vyhodnotí právě dvě nejlepší kola každého hráče.
 • Hrajeme na  klasickém devíti jamkovém hřišti v Pohořelicích (všechny kategorie kromě juniorů do 12ti let)
 • OB i mandatory platí tak, jak jsou vyznačená na mapě a teesignech.
 • v případě, že se turnaje zúčastní tři a více dívek a žen, bude vyhodnocena i kategorie žen. 

Zadávání skóre

Scóre z každé jamky se zadává do Google formuláře zde. 

Na každé jamce lze zadat maximálně o 5 hodů navíc. V případě, že se ti tedy nějaká jamka hodně nepovede, maximálně můžeš nahrát 8 na tříparu a 9 na čtyřparu. 

Při zadání jména a výsledku účastníci turnaje souhlasí s jeho zveřejněním ve výsledkové tabulce.

Výsledky

Průběžné výsledky budou zveřejňovány průběžně vždy v pondělí. Celkové výsledky turnaje budou zveřejněny v pondělí 3.května. 

Fair play 

Discgolf je hra, která vychází z klasického golfu a z Ultimate frisbee. Oba dva sporty se vyznačují vysokou mírou gentlmanství a fair-play, stejně jako tento turnaj. Zúčastni se tedy turnaje pouze v případě, pokud chceš tuto filozofii následovat a zadávej výsledky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;-).

Hřiště

 • Hřiště pro všechny kategorie, kromě nejmladší. 
 • Na hřišti není jamka č. 4, turnaj tedy probíhá pouze na devíti jamkách
 • Hřiště pro kategorii juniorů do 12ti let (pouze 6 jamek)

Půjčení disků

 • Disky na discgolf lze půjčit pouze za zálohu v městské knihovně, každý všední den dle otevírací doby knihovny. 
 • Od SVČ Pohořelice 
  • po domluvě na tel. čísle 724 723 020
  • záloha 200 kč na disk – bude vrácena po vrácení disků
  • volejte dopředu – okamžitá půjčka nemusí být možná

Pravidla discgolfu

Princip hry

DiscGolf má velice podobná pravidla jako klasický golf. Hřiště se skládá z určitého počtu jamek (obvykle 6, 9 či 18), které jsou v tvořeny ocelovými koši s řetězy. Každá jamka má svůj PAR, tzn. „optimální“ počet hodů, kterými by měl hráč dopravit disk z výhoziště do koše. Celkový PAR hřiště je součtem parů jednotlivých jamek. Za každý hod nad PAR jamky se hráči připočítává jeden trestný hod, za každý hod pod par jamky se naopak bod odečítá. Vítězem se stává hráč, který celé hřiště zahraje nejmenším počtem hodů. 

Základní pravidla

První hod

 • Na každé jamce začínáte hru z určeného výhoziště směrem k cíli.
 • Cíl – jamku – tvoří ocelový discgolfový koš.
 • Při odhozu disku musíte být celým tělem na ploše výhoziště. Po odhozu můžete přešlápnout.  

Další hody

 • Další hod házíte z místa, kde se disk zastavil.
 • Při házení se musíte dotýkat alespoň jednou částí těla místa do 30 cm za zadní hranou disku směrem k cíli. Přešlápnout po odhozu smíte jen pokud je cíl dále než 10 metrů.
 • Pokud disk zůstal na stromě, házíte z místa pod diskem. Pokud se pod disk nedostanete (uvízl např. v hustém křoví), házíte z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku, ovšem vždy za diskem, tedy dále od cíle.
 • První hází vždy hráč, jehož disk je nejdál od hřiště. Hráči nesmí měnit žádnou součást hřiště, např. ohýbat nebo dokonce lámat větve.

Bezpečnost především!

 • Vždy se přesvědčte, že ve směru vašeho hodu není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout. Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod / disk.
 • Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod / disk.

Dobré vědět

 • Na začátku každého hřiště se obvykle nachází InfoBoard – tabule s mapou celého hřiště a veškerými důležitými informacemi. Pokud se u hřiště nachází půjčovna disků, InfoBoard by vám měl prozradit, kde ji najít.
 • Vedle výhoziště každé jamky se obvykle nachází tzv. TeeSign – tabulka s informacemi o dané jamce – mapka, délka, par a případně speciální pravidla.
 • Nejčastější speciální pravidla jsou:

OB (Out of Bounds) – pokud disk dostane za vyznačený prostor (ven ze hřiště), hráč si musí připočítat jeden trestný hod. Zároveň se vrací na místo, kde disk překročil hranici hřiště a další hod hází odtud. 

Mandatory (povinnost) – hráč musí např. obhodit vyznačenou překážku (strom, sloup apod.) z určené strany nebo se trefit do vyznačené oblasti (tzv. ostrov). Nesplnění povinnosti znamená buď házet zpět, tak aby byla povinnost splněna, případně přičtení trestného bodu a přesun do takzvané Drop Zone, odkud následuje další hod.

Oficiální pravidla PGDA najdete zde.