Plný koš bylinek

Pro všechny zájemce pořádáme v sobotu 13. dubna od 10:00 hod. do 16:00 hod. na SVČ Dlouhá 39 akci Plný koš bylinek. Program: krátká přednáška o bylinách, určování podle klíče a herbáře, teorie o sušení, zpracování a použití bylin, následná procházka se sběrem a praktickým určováním rostlin. Praktické zpracování a ochutnávka. Akce je určena pro děti i rodiče. Bližší informace a přihlašování: Marcela Cirhanová, tel. 601 326 807.