Oslava Mezinárodního dne dětí     

Letošní svátek dětí oslavíme v sobotu 2. června 2018. Akci zajišťujeme ve spolupráci s Městem Pohořelice. Program je zajištěn v době od 14.00 do 18.00 hod. před Městským úřadem na ulici Vídeňská. Na letošním ročníku vystoupí bublinář, těšit se můžete na hudební vystoupení Děti Ráje. Poprvé se můžete zúčastnit „Pohořelických rekordů“. Dále bude připravena řada soutěží, ukázka hasičské techniky, nerf zóna, výtvarné dílny, horolezecká stěna a další podnětné a zážitkové disciplíny.