Oslava Mezinárodního dne dětí


Letošní svátek dětí oslavíme v sobotu 1. června 2019. Akci zajišťujeme ve spolupráci s Městem Pohořelice. Program je zajištěn v době od 14.00 do 18.00 hod. před Městským úřadem na ulici Vídeňská. Na letošním ročníku vystoupí zpěvačka Olga Lounová, těšit se můžete na vystoupení „Železného Zekona“. Dále bude připravena řada soutěží, ukázka hasičské techniky, stříkání hasičské pěny, výtvarné dílny, horolezecká stěna a další podnětné a zážitkové disciplíny.