Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy na stránky institucí, školských organizací a našich partnerů

Oficiální stránky institucí, měst a obcí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Evropský portál pro mládež www.europa.eu/youth
Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. www.askcr.cz/
Česká národní agentura MLÁDEŽ V AKCI www.mladezvakci.cz/
Eurodesk – Evropské informační služba pro mládež www.eurodesk.cz/
Eurodesk – evropský portál www.eurodesk.eu/edesk/
The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) www.eryica.org/
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) www.crdm.cz/
Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže – ADAM www.adam.cz/
Ministerstvo životního prostředí www.env.cz Portál Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
Národní institut dětí a mládeže www.nidm.cz
Město Pohořelice www.pohorelice.cz
Obec Vranovice www.vranovice.org
Obec Přibice www.pribice.cz
Obec Troskotovice www.troskotovice.cz
Obec Loděnice www.lodenice.cz
Obec Odrovice www.mesta.obce.cz/odrovice/
Policie ČR – OOP Pohořelice www.mvcr.cz

Stránky našich spřátelených středisek a organizací

ZŠ Pohořelice www.zspohorelice.cz
ALCEDO – středisko volného času Vsetín www.alcedo-vs.cz
Středisko volného času Ivančice www.svcivancice.cz
Středisko volného času Brno – Lužánky www.luzanky.cz
Dům dětí a mládeže Rosice u Brna www.ddmrosice.cz
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov www.domecekmk.cz
Dům dětí a mládeže Znojmo www.sis.znojmo.cz/ddm
Dům dětí a mládeže Hrad Mikulov www.ddmmikulov.cz
Dům dětí a mládeže Pavučina Hustopeče www.ddmpavucinazde.cz
Dům dětí a mládeže Strážnice www.ddmstraznice.wz.cz
Volejbalové centrum mládeže Brno www.vcmbrno.cz
TJ Sokol Pohořelice www.fotbalpoho.cz
Lezec www.lezec.cz
Vodáctví a rafting www.raft.cz
Moravaský rybářský svaz Pohořelice www.pohorelice.momrs.cz
Český horolezecký svaz www.horosvaz.cz
Občanské sdružení Aisis Kladno www.aisis.cz

Ekologické organizace

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina www.pavucina-sev.cz
Ekologický institut Veronica www.veronica.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz
Správa Chko Pálava www.palava.ochranaprirody.cz