TITLE

DESCRIPTION

Akce, kterou jsme pojmenovali „Nebojme se podnikání s ICM SVČ Pohořelice“, která byla podpořena dotací s MŠMT jsme naplánovali na pátek 12.9. 2014. Vzhledem k charakteru dovednostní soutěže jsme se rozhodli pro reprezentativní sál Městského úřadu v Pohořelicích. Nejprve jsme oslovili základní školy v místě a okolí, přičemž  se přihlásily tři školy (ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Loděnice).

Každá škola perfektně připravila s pomocí školního koordinátora dva týmy po čtyřech účastnících, pro které jsme přichystali soutěžní, znalostní a dovednostní disciplíny v souladu s tématem celého projektu.

Společně s účastníky a koordinátory přijelo z okolních škol i mladé publikum, které po celou dobu vytvářelo skvělou soutěžní atmosféru. Hlavní soutěžní disciplínou byla tvorba podnikatelského plánu, který účastníci prezentovali před odbornou porotou. Úkolem bylo, předem během školního vyučování, vymyslet konkrétní podnikatelský projekt, který se skládal z těchto částí: předmět podnikání, propagace činnosti a co je potřeba k nastartování podnikání (živnostenský list, daňové účetnictví, kapitál, provozovna, ohlašovací povinnost atd.)

Program byl dále doplněn rozhovory s hosty, starosty z okolních obcí (Ing. Josef Svoboda – Pohořelice, Bc. Karel Kampas – Loděnice, Ing. Pavel Pekař – Vlasatice), mladými podnikateli a vedoucí živnostenského úřadu. Hosté odpovídali na otázky v moderovaném talkshow, rovněž došlo na otázky mladých návštěvníků. Přítomnost starosty, zastupitelů, podnikatelů, úředníků a dalších hostů skvěle doplnila reprezentativní atmosféru celé akce, což dodalo inspiraci a příklady dobré praxe mladým účastníkům.

 

Fotografie z akce naleznete v galerii.