Přihlaste děti na nové tábory v naší nabídce!

Nabídka nových táborů!

Pokud ještě potřebujete přihlásit dítě na tábor, reagujeme v současné situaci na velký zájem novou nabídkou táborů. Přihlášky je možné vyzvedávat na SVČ Dlouhá 39. Přihlašování je možné v době od 8:00 do16:30 hod. na SVČ Dlouhá 39.