Nenuď se doma a přijď!

Nabízíme kultivovaný prostor pro setkávání a atraktivní program

Klub pro starší (6. třída – 26 let)

Zveme všechny, do našeho klubu mládeže „Oáza“, kteří se rádi baví, mají rádi neformální přátelská setkání, a kteří se chtějí se podílet na přípravě programu. Naleznete zde také stánek s informacemi, které se týkají života mladých lidí.

Vedoucí klubu

Mgr. Jan Rozehnal

Otevírací doba klubu pro školní rok 2018/2019:

.

Služba

 

Vybavení
– klub je vybaven moderním a útulným zařízením
– klubová činnost bude vycházet především z vašich potřeb a přání
– kultivovaný prostor k setkávání
– moderní audiovizuální vybavení, přístup na internet
– sportovní vybavení – kulečník, stolní tenis, 2 x fotbálek, atd.
– možnost lezení na bouldrovací stěně (1x týdně)
– X-box 360 kinect (FIFA 2014, NHL 2012, a další hry)
– internet s free Wi-fi
– Informační centrum mládeže – informační servis (práce, vzdělání, volný čas, cestování, občan a EU, sociálně patologické jevy)
– prostor pro vaši aktivitu – uspořádání turnajů, soutěží, přednášek, besed, diskoték, atd.

Vedením klubu je pověřen pedagogický pracovník SVČ Mgr. Jan Rozehnal

Mimo tradiční akce v klubu zařazujeme pravidelně: turnaj ve stolním tenise, turnaj ve stolním fotbálku, turnaj v kulečníku, Helloweenskou, Silvestrovskou i Valentýnkou párty, cestovatelské besedy, preventivní programy apod.

V současné době se klub zapojil do projektu Prevence, v rámci kterého umožňujeme žákům a studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí zapojit se do různých mimoškolních aktivit pořádaných klubem a kvalitně a smysluplně trávit volný čas.

Klub úzce spolupracuje s Informačním centrem pro mládež, a proto zde jsou k dostání veškeré důležité informace, které by mohly mladé lidi zajímat, od nabídky volnočasových aktivit, přes možnosti cestování, kariérní poradenství až po možnosti studia a dobrovolnictví v ČR i v zahraničí.

Víkendové aktivity budou upřesněny podle aktuální potřeby.

Vedením klubu je pověřen pedagogický pracovník SVČ Mgr. Jan Rozehnal, na kterého můžete směřovat případné podněty a dotazy.