TITLE

DESCRIPTION

Město Pohořelice ve spolupráci se Střediskem volného času Pohořelice, partnerským městem Brezová pod Bradlom a Centrem volného času Brezová pod Bradlom ukončilo realizaci projektu KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom.Projekt byl zahájen 1.9.2012 a ukončen 31.8.2013. V rámci jeho realizace se uskutečnily tři víkendové pobyty, střídavě v Pohořelicích a v Brezové pod Bradlom. Na závěr projektu se konal společný tábor žáků SVČ Pohořelice a CVČ Brezová pod Bradlom, v Brezové pod Bradlom.

Projektu se zúčastnilo 20 dětí z Pohořelic a 20 dětí z Brezové pod Bradlom.
Celkové náklady projektu jsou plánovaný na 23 529,00 Euro (tj. 577 284,00 Kč)
Přislíbená dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje je ve výši 19 999,65 Euro (tj. 490 675,00 Kč)
Vlastní zdroje města Pohořelice jsou 3 529,35 Euro (tj. 86 609,00 Kč)

Aktivita 01 – 22.-23. září 2012 – Ekologický program Niva Jihlavy  (Motto: „Svět řeky z vodní hladiny“)
První víkendový pobyt se konal v Pohořelicích. Hosté z Brezové pod Bradlom dorazili v sobotu 22. září 2013 dopoledne do SVČ Pohořelice do Klubu mladých OÁZA. Ze Slovenska dorazilo celkem 21 účastníků projektu (děti ze CVČ Brezová pod Bradlom a pedagogický dozor). Z české strany se do projektu zapojilo 24 osob (děti ze SVČ Pohořelice a pedagogický dozor). Celá aktivita byla zaměřena na poznávání okolní přírody a okolí řeky Jihlavy. V sobotu odpoledne bylo do programu zařazeno kromě výuky vodáckých dovedností a základního bezpečnostního výcviku, také splutí řeky Jihlavy v úseku Pohořelice – Ivaň (11km). Po zajímavém programu plném dobrodružství, který spolu trávily děti z Pohořelic a Brezové pod Bradlom, následovala večeře v Park Restaurantu a společný večerní adaptační program při táboráku. V neděli byl pro účastníky projektu připraven II. blok společného adaptačního zážitkového programu jako lukostřelba, aktivity důvěry, střelba ze vzduchovek apod. Po dobrém obědě následovalo hodnocení celé aktivity a loučení. Při něm bylo zřejmé, že se děti nemohou již dočkat další aktivity, která se tentokráte bude na oplátku konat v Brezové pod Bralom 😉
Fotografie z akce naleznete zde.

Aktivita 02 – 10.-11. listopad 2012 – Tanec jako výrazový a osobnostní prostředek (Motto: „Chceš rozhýbat svět, rozhýbej sebe“)
Informace o průběhu této aktivity a fotografie naleznete na stránkách Mesta Brezová pod Braldom.
​Fotografie z akce naleznete zde.

Aktivita 03 – 28.-29. března 2013 – Sociální dovednosti a komunikace (Motto: „Monolog váš svět zmenšuje, dialog ho zvětšuje“)
Třetí aktivita projektu KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom se konala opět v Pohořelicích, a to během velikonočních prázdnin. Děti ze Slovenska dorazily do Pohořelic ve čtvrtek dopoledne. Po ubytování se v penzionu InVino se přivítaly po téměř čtyř měsíční přestávce děti z Brezové pod Bradlom se svými českými kamarády. Všichni se seznámili s plánovaným programem této třetí aktivity a po té následoval společný oběd, který se konal v Park Restaurantu. Odpoledne se jak české tak slovenské děti přesunuly společně do sálu Radnice, kde pro ně byl připraven pracovníky SVČ Pohořelice blok seznamovacích her a blok zahřívacích her. Celá aktivita byla zaměřena zejména na zlepšení komunikačních schopností náctiletých účastníků projektu, které by pak mohli uplatnit ve svém životě. Zaměřovala se především na umění sebeprezentace, vyjadřování se, vystupování na veřejnosti. Společné činnosti se zaměřovaly na vytvoření nových přátelství a jejich posílení. Ve čtvrtek odpoledne se smíšené skupinky českých a slovenských účastníků pustily do luštění tajenky v prostorách města Pohořelice – tzv. geocatching ve městě. Po společné večeři se všichni přesunuli do CASINA (i když jen v pohořelickém sále Radnice). V pátek po snídani a sbalení si zavazadel se pokračovalo v sálu Radnice, kde byl připraven blok strategických aktivit (stavění vlajky) a blok teamových aktivit (kolektivní žonglování, labyrint poslepu, společná lyže apod.). Po obědě následoval odpolední program zaměřený na vyhodnocení celého víkendového pobytu a odjezd účastníků z Brezovou pod Bradlom domů. Všem při loučení bylo jasné, že závěrečná aktivita – LETNÍ TÁBOR V BREZOVÉ POD BRADLOM  se blíží a že bude SUPER!!!
​Fotografie z akce naleznete zde.

 

Aktivita 04 – 20. – 26. června 2013 – LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KAMARÁDI Pohořelice-Brezová pod Bradlom 
Aktivita LTD KAMARÁDI představovala vyvrcholení celého projektu. Tábor se uskutečnil v Brezové pod Bradlom v táborové základně Matějková. Zúčastnilo se jej 40 dětí z české a slovenské strany. Jednalo se o účastníky předchozích pobytových aktivit. Tábor byl koncipován jako 7-denní pobytová akce, která byla sestavena především z programů a činností, se kterými se děti setkaly již na pobytových víkendech (aktivita 01-03). Vzhledem k těmto skutečnostem se děti již většinou znaly a znaly i pedagogy a metodiky projektu. Celý tábor proběhl ve velice přátelské a uvolněné atmosféře, děti se na všechny aktivity velice těšily a velice dobře spolupracovaly. V rámci tábora byly zařazené výtvarné programy – např. GALERIE, sportovní program – Ultimate frisbee, petang, žonglování, badminton, fotbal, lakros apod., taneční workshopy, výtvarné workshopy, historický golfový turnaj. Děti měly také celodenní výlet spojený s poznáváním okolní přírody. V rámci tábora se konal také paintball. Během společně strávených sedmi dní se upevnila přátelství jak mezi dětmi, tak mezi pedagogickými pracovníky obou center. Proto není divu, že při středečním odjezdu zpět do Pohořelic, se objevilo i pár slziček. Jak se dětem na táboře líbilo, můžete posoudit sami v rámci fotogalerie TÁBOR KAMARÁDI.
​Fotografie z akce naleznete zde.

 

Shrnutí:

Projekt KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom podpořil vzájemnou spolupráci mezi Centrem volného času Brezová pod Bradlom a Střediskem volného času Pohořelice. Přispěl k předání zkušeností v oblasti práce s cílovou skupinou, tj. mládeží ve věku 10-18 let, v oblasti výměny mládeže, v oblasti prevence kriminality, outdoorových aktivit, v oblasti neformálního vzdělávání. Podpořil zájem cílové skupiny o dění ve vlastním městě a partnerském regionu, vytvoření silnějších vazem u nastupující mladé generace pro další spolupráci v oblasti města a regionu. Snažil o odstranění vzájemných jazykových bariér mezi oběma národy a zejména mezi jejich mladou generací.

Věříme, že při realizaci připravovaného projektu PAMĚTI města Pohořelice a města Brezová pod Bradlom, se všechna vytvořená přátelství a vazby zúročí 😉

 

Město Pohořelice (hlavní partner projektu) děkuje všem, kteří se do projektu KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom zapojili a kteří tak přispěli k jeho úspěšné realizaci.

Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková