Pozor, informace k přihlašování na školní rok 2022/2023

Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte přímo na SVČ Dlouhá 39 Pohořelice, či na našich stránkách a sociálních sítích. Přihlásit se můžete pouze v klientském centru, a to od 1. 6. 2022 Klientské centrum naleznete zde: https://svcpohorelice.iddm.cz/prihlaseni. Pořadí pro schvalování přihlášek bude bráno podle data a času založení přihlášky. Přihlášku je nutno odevzdat v tištěné podobě, podepsanou na SVČ Dlouhá 39 před zahájením kroužku. Kapacita kroužků je omezená, na řadu se dostane každý v pořadí tak, jak se přihlásí.
Kdo by si při práci s klientským centrem nevěděl rady, máme připravený podrobný návod: https://www.svcpohorelice.cz/navod-klientske-centrum/, případně nás můžete navštívit na SVČ Dlouhá 39 a s vyplněním přihlášky vám pomůžeme.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka zařízení