Jsme organizátoři florbalové ligy "Mezi městy"

Hraje se turnajovým systémem, tzn. že každé družstvo uspořádá jeden turnaj, body se sečtou a započítají se do celkového pořadí