Důležité informace ohledně povinného testování před odjezdem na tábor

Informace k testování na letní tábory – 16. 6. 2021

Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat (to schválili včera a šlo mailem), a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. PCR test musí být maximálně 7 dní starý, stejně jako je dnes vyžadováno při vstupu do všech služeb i na akce.

Takže: před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

 • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
 • PCR test starý max. 7 dní
 • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
 • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
 • Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)
 • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora)
 • Příměstské tábory stačí samotest jeden (v první den tábora)

+ roušku (pokud pojedeme na výlet, půjdeme mezi „lidi“).

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích 16.6.2021


Archív:


Vážení rodiče, informace k 8. června 2021

zasílám informace k testování dětí na táborech. Testování sice končí ve školách 30. 6. 2021, ale na táborech se mu, podle opatření vlády ze 7. 6. 2021, nevyhneme.

Než nastoupí vaše dítě na tábor, bude muset podstoupit testování. Testy nezajišťujeme, je nutné, abyste si je zajistili sami. V případě tábora, který trvá více jak 7 dní, je nutné dát dítěti s sebou jeden jeho „oblíbený“ test navíc, vložit do sáčku a označit jménem. Dítě si udělá samotest v průběhu tábora pod dohledem zdravotníka.

Zároveň sděluji, že z pondělních (7. 6. 2021) vládních opatření vyplývá uvedená forma testování. Všechny testy byly postaveny na stejnou úroveň a pro příjem dítěte na tábor bude potřeba buď:

 1. PCR test maximálně 7 dnů před odjezdem
 2. AG test maximálně 3 dny před odjezdem (obojí z odběrového místa)
 3. Další možností je očkování, kdy musí rodič donést potvrzení o provedení očkování nejméně 22 dnů po první dávce
 4. Potvrzení či čestné prohlášení o prodělané nemoci covid-19 maximálně do 180 dnů od jejího prodělání – od lékaře, ocko.uzis
 5. Poslední variantou, která přichází v úvahu, je testování přímo před odjezdem před zraky pořádající osoby. Prozatím není povoleno otestovat dítě doma.

Zodpovědnost za provedení testu je na straně účastníka tábora (resp. zákonných zástupců dítěte).

Kdo bude testovat přímo před odjezdem, nechť přijde na místo srazu dřív, abychom zachovali čas odjezdu.

– Pobytový tábor Vranov Podhradí – testování samotesty od 9.00 hod. – SVČ Dlouhá, Pohořelice

– Vodácký tábor Otava – v 7.00 hod. Vranovice – parkoviště u vlakového nádraží (viz dokumentace tábora)

– Horolezecký tábor – v 10.00 – na místě srazu (viz dokumentace tábora)

– Rybářský tábor- v 11.00 hod. na místě srazu (viz dokumentace tábora)

U příměstských táborů (PT)  se děti otestují samotestem před zahájením první den PT (test přinést s sebou). Doporučujeme, aby přišel s dětmi zákonný zástupce.

Vzhledem k tomu, že díky zlepšující se epidemiologické situaci je možné tento typ táborů testovat 1x za 7 dní (jedná se o pravidelné aktivity neměnného kolektivu).

Prosím, berte tyto informace za závazné a před každým táborem nezapomeňte otestovat své dítě popř. přinést potřebné doklady.

Samozřejmě se může situace ještě změnit, ale v tomto případě vás budu obratem informovat.

Bohužel účastníkovi tábora, který nesplní tyto podmínky, nelze umožnit účast na táboře.

Děkuji vám všem za pochopení. Testování prozatím z našeho veřejného života nezmizí a testování bude probíhat i na začátku nového školního roku ve všech školách, jak již avizoval pan ministr. Nebojme se toho a umožněme našim dětem letní táborovou činnost a bezpečné prázdniny. 

Jak budu mít přesnější data, všem vám je obratem rozešlu.

Krásný den

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích dne 8. června 2021