Důležité informace k letním táborům pro rodiče

Vážení rodiče, pokud jste přihlásili své dítě/děti n naše tábory, držte se prosím níže uvedených pokynů. Děkujeme.

Pro zajištění táborů vycházíme z hygienicko-protiepidemiologických opatření stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 (vydání Ministerstvem zdravotnictví 13.5.2020).

Pobytové tábory:

 • při nástupu na tábor musíte odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (naleznete v sekci ke stažení).
 • Potvrzení o bezinfekčnosti (tiskopis máte již doma, byl součástí přihlášky, který se neodevzdával při přihlášení, odevzdává se až při nástupu na tábor, naleznete v sekci ke stažení) – dokládá účastník, který nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem na tábor nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid -19.
 • Potvrzení od lékaře
 • 100,–Kč na pokrytí případné lékařské pohotovosti dítěte
 • roušky – na každý den 1 ks nejlépe jednorázové roušky + 3 ks navíc (př. na 10 denní tábor – 13 ks roušek). Dejte dětem sebou sáček na použité roušky (nejlépe sáček se zipem).

Příměstské tábory:

 • při nástupu na tábor musíte odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (naleznete v sekci ke stažení).
 • každý den roušku – nejlépe jednorázovou a 1ks roušky nepoužité v sáčku (dítě bude mít v batůžku). Dejte dětem sebou sáček na použité roušky (nejlépe sáček se zipem).

Závazné pokyny:

 1. v případě výskytu infekce nebo vzniku jakýchkoliv pochybností s tím souvisejících budou zákonní zástupci bezodkladně informování. Uložte si proto telefonní číslo hlavního vedoucího tábora (kontakty jsou u jednotlivých táborů) po dobu konání tábora + 14 dnů po jeho ukončení.
 2. Podmínkou účasti na letním pobytovém táboře je každý rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte jet na tábor i vzhledem k epidemii koronaviru.
 3. V době konání tábora se z důvodu důsledného dodržování pravidel a provozní hygieny nedoporučují návštěvy rodičů na táboře.
 4. Poučte, prosím, své děti o nutnosti dodržování hygienických pravidel a pokynů vedoucích s tím spojených. Je nutné dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou.
 5. Účastníci táborů budou řádně o veškerém dodržování pravidel osobní i provozní hygieny informování, a to na začátku každého dne a i v jeho průběhu, před konáním aktivit.
 6. V celém zařízení, na všech akcích bude důsledná sanace prostor i prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení.
 7. Změna může nastat v případě mimořádného opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

Ostatní informace k táborům (program, strava, pojištění, rozvrh dne) jste již obdrželi při přihlašování dětí.

Děkujeme za pochopení a součinnost při dodržování těchto opatření a předpisů.  V případě dotazů k hygienickým opatřením volejte na tel. 604282953 – Mgr. Monika Janičatová, ředitelka zařízení.

V případě dotazů k zajištění programu, harmonogramu atd. volejte pověřené vedoucí jednotlivých táborů (viz přehled táborů 2020).

Těšíme se na tábory a na vaše děti, těšíme se na krásné léto. Věříme, že veškerá opatření budou účinná a tábory budou stejně skvělé, plné dobrodružství, zábavy a radosti děti jako v minulých letech. Udělali jsme a uděláme pro to všechno.

(Mgr. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice)