Výuka dopravní výchovy

Výuka probíhá ve spolupráci s BESIPEM na dopravním hřišti v Pohořelicích