Dlouodobě se věnujeme výuce dopravní výchovy

Výuku dopravní výchovy systematické realizujeme pro žáky okolních škol ve spolupráci s BESIPEM

Středisko volného času v Pohořelicích zajišťuje pravidelně výuku systematické dopravní výchovy na základních školách našeho ORP. Celkem se jedná o 7 základních škol: ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Přibice, ZŠ a MŠ Vranovice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Troskotovice a ZŠ a MŠ Loděnice. Pro zmíněné školy zajišťujeme výuku dopravní výchovy během školního roku ve dvou výukových blocích (září, duben). Každý blok je rozdělen do dvou částí: teoretická a praktická část. V teoretické části se žáci učí základní pravidla silničního provozu, základní výbavu jízdního kola, co má mít správný cyklista na soběa získávají spoustu dalších vědomostí spojené s dopravní výchovou. V praktické části se žáci učí používat získané vědomosti v reálném provozu, na malém dopravním hřišti řeší základní dopravní situace (základní pravidla silničního provozu, dopravní značky). Učí se vylepšovat praktické ovládání svého jízdního kola při krátké jízdě zručnosti, kde na ně čekají různé překážky. V druhém výukovém bloku probíhá závěrečné přezkoušení. Po zvládnutí závěrečného testu a správného pohybu po dopravním hřišti obdrží „Průkaz mladého cyklisty“. Součástí činnosti SVČ Pohořelice v dopravní oblasti je i pořádání oblastního kola celorepublikové dopravní soutěže Mladých cyklistů. Do této soutěže vysílají svá pětičlenná družstva výše uvedené školy, které se utkávají ve čtyřech disciplínách o postup do okresního kola. Víme, že dnešní dopravní situace není vůbec jednoduchá a že naše děti jsou v permanentním nebezpečí, jsme rádi, že prostřednictvím programu přispíváme k osvětě a k prevenci v oblasti dopravní bezpečnosti.