DofE Award

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Domeček se stal místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE Award) je prestižní vzdělávací program, který umožňuje mladým lidem od 14 do 25 let rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas. SVČ Pohořelice splnilo všechny podmínky a stalo se místním centrem DofE Award. Mladí lidé z Pohořelic a okolí získali možnost se zapojit do tohoto prestižního programu a plnohodnotně a smysluplně trávit svůj volný čas.

Co je mezinárodní cena vévody z Edinburghu

V programu mladí lidé nesoutěží mezi sebou, ale jen sami se sebou, neboť všechny nesnáze, které v průběhu programu překonají, jim pomohou poznat jejich vlastnosti a získat nové dovednosti. K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost; překonání sebe sama i vlastních očekávání se pak pro mladého člověka stane tou největší odměnou.

 

Program má tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Aby byl osobnostní rozvoj účastníka komplexní, stanovují si mladí lidé cíle celkem ve čtyřech základních oblastech: dovednosti, sportovní aktivitě, dobrovolnictví a dobrodružné expedici.

 

Konkrétní aktivity a cíle v rámci těchto sekcí si účastníci vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly inspirativní, zábavné a přínosné zároveň. Vyškolený vedoucí dohlíží na vyváženost aktivit, dosažitelnost jednotlivých cílů a soulad s mezinárodně stanovenými požadavky programu.

 

Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně a ve svém volném čase. Odměnou za splnění vybrané úrovně či úrovní programu jim je kromě důležitého sebepoznání a sebezdokonalení také zisk certifikátu osvědčujícího absolvování programu a účast na slavnostním předávání těchto certifikátů. Nedílnou součástí programu je také nalezení nových přátel, kteří hledají podobné výzvy a mezinárodní příležitosti.

Aby si každý účastník programu DofE Award mohl stanovit cíle odpovídající jeho věku, možnostem a preferencím, má program tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou.

 

Bronz

Bronzový stupeň je určen mladým lidem od 14 let. Tato úroveň má 4 sekce, v nichž účastník plní své vytyčené cíle: dovednost, sportovní aktivitu, dobrovolnictví a dobrodružnou expedici. V prvních třech oblastech účastník vyvíjí aktivitu minimálně po dobu 3 měsíců.

 

Stříbro

Stříbrný stupeň je možné zahájit až v 15 letech a stejně jako v bronzovém stupni se skládá ze 4 sekcí: dovednosti, sportovní aktivity, dobrovolnictví a dobrodružné expedice. Dobrodružná expedice je připravována minimálně na 3 dny a 2 noci.

 

Zlato

Zlatý stupeň je nejvyšší metou tohoto programu a lze se ho zúčastnit od 16 let. Na rozdíl od dvou nižších úrovní programu zde účastník plní své cíle hned v 5 sekcích: vedle dovednosti, sportovní aktivity, dobrovolnictví a dobrodružné expedice se zúčastní ještě akce s pobytem. Dobrodružná expedice se plánuje minimálně na 4 dny a 3 noci a akce s pobytem mimo účastníkovo bydliště trvá nejméně 5 dní a 4 noci.

Principy

Aby pro tebe program DofE Award byl opravdovou výzvou, ale také zábavou a přínosem, můžeš si sám zvolit, jakou úroveň programu chceš plnit, jakými aktivitami se zabývat a jaké cíle plnit.

Možná už teď děláš různé věci, ve kterých tě díky DofE Award bude moci někdo podpořit (školní kroužky, sport, dobrovolnická výpomoc, kempování). Nebo máš nějaká přání a představy o tom, co bys rád dělal, ale nemůžeš se odhodlat s tím začít. Nebo máš zajímavé plány, ale jakmile se něco nedaří, vzdáváš se jich. S DofE Award půjde všechno snáz a bude to i větší zábava! Abys uplatnil svou všestrannost, program DofE Award se skládá ze čtyř základních sekcí: dovednost, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Pro splnění zlaté úrovně se navíc zúčastníš akce s pobytem. V rámci těchto sekcí se můžeš pustit do úplně nových aktivit, nebo se do programu přihlásit s aktivitami, které už nyní děláš. Překonání sebe sama a splnění vlastních cílů je v DofE Award tou největší možnou odměnou. Krom toho však získáš nové přátele, zajímavé zkušenosti a dovednosti a certifikát stvrzující absolvování programu. To se bude v životě hodit!