Nově vybudované dopravní hřiště v Pohořelicích

Od školního roku 2017/2018 můžeme realizovat výuku dopravní výchovy v podmínkách moderního dětského dopravního hřiště

V rámci areálu SVČ Pohořelice Dlouhá 39 máme nové dopravní hřiště, které slouží k zajišťování systematické dopravní výchovy pro základní školy našeho ORP.

Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Na našem území se jich v současné době nachází více než 160. Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí dopravních hřišť v Evropě. I podle slov samotných rodičů dětí, jsou dopravní hřiště úžasná věc. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty.

Systematická dopravní výchova probíhá během celého roku a je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. V první části poznávají například dopravní značky, učí se teoretickým základům; v druhé pak již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích.

Dopravní hřiště není určené jen pro děti ze základních škol. Vhodné je i pro mateřské školy a další organizace pracující s dětmi jakéhokoliv věku. Mohou se zde ale pořádat například i projekty rozvoje dopravní výchovy do rodin, kde se nevzdělávají jen děti, ale také jejich rodiče a vhodné jsou i pro další volnočasovou aktivitu dětí a veřejnosti.