Bezpečnější Pohořelice 2018

V roce 2018 město Pohořelice realizuje opět projekty zaměřené na prevenci kriminality ve městě, kterým se město systematicky věnuje již od roku 2007.

V letošním roce je tento projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 plně financován pouze z rozpočtu města Pohořelice (JMK v letošním roce nezařadil podporu preventivních projektů měst do svého rozpočtu a neposkytl tak dotační podporu na jejich realizaci).

Projekt BEZPEČNĚJŠÍ POHOŘELICE 2018 se svým obsahem zaměřil na prevenci kriminality mezi mládeží, ale také mezi seniory.

Pro mládež jsou cílené aktivity projektu jako Den s integrovaným záchranným systémem PohořeliceIII. ročník, která se konala dne 21. 6. 2018 pro žáky místní základní školy(cíleno na žáky 4. až 6. tříd). Pro žáky okolních základních škol se akce opakovala ve stejném rozsahu na podzim tj. 27. 9. 2018. V tyto dny se žákům základních škol celého správního obvodu ORP Pohořelice představily složky integrovaného záchranného systému JMK – hasiči, policie, červený kříž, městská policie. K akci se připojil také BESIP, který pro žáky připravil simulátor nárazu automobilu. Nově byla do akce zapojena také nezisková organizace POPÁLKY o.p.s. (jedná se o organizaci, která se zabývá pomocí popáleným dětem a jejich rodinám a funguje pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie – www.popalky.cz)  V rámci akce byla předvedena dobrovolníky Českého červeného kříže simulace dopravní nehody se zásahem jednotlivých složek IZS JMK. Dále byla pro žáky škol připravena stanoviště hasičů, policie, BESIPu, červeného kříže a POPÁLEK, kde si zopakovaly zásady bezpečného chování na silnici, dopravní předpisy, zásady první pomoci, měly možnost si zblízka prohlédnout automobil dálničního oddělení Police ČŘ.  Součástí programu byly také ukázky práce psovodů.

Celkem se obou akcí zúčastnilo 6 základních škol s 285 žáky a 25 pedagogickými pracovníky.

Podzimní akce Den s IZS Pohořelice dne 27.9.2018 pro žáky okolních základních škol byla spolufinancována nově z projektu MAS Podbrněnsko, a to Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II.

Podívejte se na živý přenos České televize z akce

Proč jsme rádi, že Popálky o.p.s. doplnili naši akci: rozhovor

Fotogalerie z akce

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková