Výtvarný kroužek Barvička (4 - 6 let)

středa 15:30 – 16:30 hod.
místo: výtvarná učebna Dlouhá 39
určeno: děti 4-6 let
vedoucí: Jitka Plchová
čtvrtek 15:30 – 16:30 hod.
místo: výtvarná učebna Dlouhá 39
určeno: děti 4-6 let
vedoucí: Jitka Plchová
cena: 1100 Kč/školní rok

Již od nejútlejšího věku je vhodné seznamovat děti s uměním a rozvíjet jejich fantazii, kreativitu a hravost. Malé dítě touží objevovat stále něco nového. Výtvarná tvorba a svět umění mu umožní setkání s mnoha materiály, nástroji, podklady a technikami. A právě pro děti předškolního a nejmladšího školního věku je nejdůležitější formou výtvarné činnosti hra a tvořivá tvorba.

Program zájmového vzdělávání Barvička je určen pro děti z mateřské školy. Výuka probíhá dvakrát týdně po dobu 60 minut. Program je rozdělen dle ročních období, a v každém období se věnujeme několika druhům materiálů a technik, které jsou pro děti daného věku vhodné a zajímavé. Pracujeme s přírodními materiály, s textilem, s papírem, modelujeme, pracujeme se šablonami, s keramickou a samotvrdnoucí hmotou. Malujeme nejenom výtvarnými pomůckami, ale také prsty, malujeme v klubovně nebo v přírodě. Při malování si zpíváme, tleskáme a hlavně povídáme. Každá schůzka je vždy motivována pedagogem dle tématu, programu, aby byla pro děti lépe srozumitelná a zajímavá.

V průběhu I. pololetí školního roku se vytvoří ve skupině předškoláčků dobrý pracovní kolektiv, který si vzájemně pomáhá a motivuje. Děti jsou velice šikovné a jde vidět zájem o daný typ vzdělávání. Navíc zde nepřevažuje pouze výtvarná tvorba, ale také hra a komunikativní cvičení. Děti získávají postupně vhodné návyky a osvojují si dovednosti, které pro zvolený obor potřebují.