Výtvarný kroužek (5. třída - 9. třída)

pátek – 15:30 – 17:00 hod. změna vyhrazena
místo: výtvarná učebna Tyršovka 587
vedoucí:  Lucie Janičatová, Vendula Krejčová
cena: 1200 Kč/školní rok

Již od nejútlejšího věku je vhodné seznamovat děti s uměním a rozvíjet jejich fantazii, kreativitu a hravost. Malé dítě touží objevovat stále něco nového. Výtvarná tvorba a svět umění mu umožní setkání s mnoha materiály, nástroji, podklady a technikami.

Výtvarný kroužek, ve kterém se seznámíte se širokou škálou výtvarných technik a s použitím rozmanitých i netradičních materiálů. Náplní kroužku bude kreslení, malování, batikování, savování, malba na textil, vyšívání, tisk na textil, papírový tisk, papírová prostorová tvorba, výroba šablon, práce s recyklovanými materiály, korálky, filcem, různými modelovacími hmotami, koláže, atd.