Turistický kroužek (1. třída - 16 let)

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod..‏‍
místo: SVČ Tyršova 587‏‍
vedoucí: Mgr. Dušan Hauser‏‍
cena: 800 Kč/školní rok

Víme, že děti poslední rok neměly mnoho příležitostí být v přírodě a využívat nabídky aktivit venku. Přicházíme proto s kroužkem, který bude zaměřen na pobyt v přírodě a zaměříme se na její poznávání. Náplní kroužku jsou turistické a tábornické znalosti a dovednosti, ale rovněž hry a soutěže nejrůznějšího charakteru. Zařazeny budou 1 denní víkendové výlety nebo přespání. Naplň: poznávání přírody, návštěva památek, jak se správně chovat v přírodě, rozdělání ohně, uzlování, čtení mapy, střelba z luku, cykloturistika, bezpečnost silničního provozu, sportovní i jiné kolektivní hry a soutěže, společný táborák. Turistický kroužek chce v žácích znovu zažehnout zájem o návrat k základním dovednostem, které bychom měli znát při pohybu v přírodě a zároveň opět nastartovat možnost setkávat se s kamarády.