Sportovní kroužek Přibice (1. třída - 15 let)

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
místo: tělocvična ZŠ Přibice
vedoucí: Simona Zapletalová
cena: 700 Kč/školní rok


Cílem je děti naučit pravidelné sportovní přípravě, chování v kolektivu, rozvíjet všeobecnou všestrannost, pohyblivost a rychlost, rozvíjet základní herní činnosti jednotlivce.