Lego kroužek (1. třída - 15 let)

pátek 15:30 – 17:00 hod.‏‍
místo: SVČ Tyršova – klub‏‍
vedoucí: Jakub Foltán
cena: 600 Kč/školní rok‏‍

 

Účastníci mohou v lego kroužku rozvíjet manuální a technickou zručnost a zažijí dobrý pocit a radost ze zhotoveného výrobku. Práce s LEGO stavebnicemi, stavebnicemi typu GEOMAG a GRAVITY  podporují a napomáhají učení se specifickým zaměřením na získávání poznatků o technice, účastníci si osvojí technické dovednosti a kladné postoje k technice, k ručním pracím, k manuální zručnosti a konstrukčnímu uvažování. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení, kreativity a tvořivosti. V kroužku umožňujeme dětem, žákům a studentům poznávat procesy a osvojovat si aktuální znalosti související s technikou potřebné k řešení problémů a rozšiřování lidských schopností.