Kroužek loutkového divadla (9 - 14 let)

středa 14:00 – 15:30 hod.‏‍
místo: SVČ Dlouhá 39‏‍
vedoucí: Mgr. Monika Janičatová‏‍
cena: 900 Kč/školní rok

Země loutek a pohádek patří neodmyslitelně k sobě. V našem kroužku se budeme učit hrát loutkové divadlo, vodit loutky, hrát pohádky a připravovat divadelní představení pro veřejnost. Naším pedagogickým cílem je posílení fantazie, procvičování a rozvíjení paměti, zručnosti, kreativity a v neposlední řadě rozvoj sociálních dovedností. Kroužek loutkového divadla nabízí základní dovednosti práce s loutkou, základy jevištní řeči, dramaticko-divadelní hry a mnoho zábavy na jevišti i za paravánem. Hrát budeme nejen pro sebe, ale budeme připravovat představení i pro veřejnost. Hrát budeme s loutkami o velikosti 25 cm.