Keramika (6 - 9 let)

pondělí 14:00 – 15:30 hod.
středa 13:30-15:00 hod.
místo: učebna keramiky Tyršovka 587
vedoucí:  Marcela Cirhanová
cena: 1150 Kč/školní rok

V kroužku keramiky se naučíme základům zpracování hlíny a práce s ní, modelování, práci na hrnčířském kruhu, vypalování keramiky, výzdobu keramických děl glazurou atd. Děti se seznámí s novými technikami zdobení a povrchové úpravy. Budeme tvořit plastiky, velké stavěné věci a jiné. Keramika Přibice patří mezi naše odloučená pracoviště, kde se děti budou věnovat výtvarným aktivitám formou družinové činnosti.