Florbal Přibice

úterý 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 13:00 – 14:00 hod.
čtvrtek 18:15 – 19:15 hod.
místo: tělocvična ZŠ a MŠ Přibice
vedoucí: Filip Ramšák
cena: 600 Kč/školní rok

Do tohoto oddílu chodí žáčci od první do páté a páté až deváté třídy. Hráči se zde seznamují se základními pravidly této hry. Cílem florbalového kroužku je zdokonalení sportovních dovedností každého hráče a získávání znalostí týkajících se této stále oblíbenější moderní hry, která si našla mnoho příznivců na celém světě. Přicházejí k nám stále nový hráči a můžeme říci, že florbal se pro ně stal atraktivní záležitostí.

Veškeré zajímavosti, pravidla a další informace o florbale naleznete na www.cfbu.cz