Domácí dílna od A do Z (10 - 15 let)

pátek 14:00 – 15:00 hod.‏‍
místo: Dlouhá 39‏‍
vedoucí: Mgr. Dušan Hauser
cena: 800 Kč/školní rok‏‍

Účastníci mohou v dílenském prostředí rozvíjet manuální a technickou zručnost a zažijí dobrý pocit a radost ze zhotoveného výrobku. Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení se specifickým zaměřením na získávání poznatků o technice, osvojování si technických dovedností a kladných postojů k technice, k ručním pracím, k manuální zručnosti a konstrukčnímu uvažování. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení a tvořivosti. V našich kroužcích umožňujeme dětem, žákům a studentům poznávat procesy a osvojovat si aktuální znalosti související s technikou potřebné k řešení problémů a rozšiřování lidských schopností.