Cvičení rodičů s dětmi (6 měsíců - 3 roky)

úterý 10:00 – 11:00 hod.
místo: SVČ Tyršovka
vedoucí: Erika Holešínská
cena: 1000 Kč/školní rok

Cvičení pro rodiče s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi je určeno pro rodiče s dětmi od jednoho roku do tří let. Rodiče mají možnost sledovat úroveň pohybových schopností svého dítěte a podílet se na zdokonalování fyzických i mentálních předpokladů dítěte před vstupem do mateřské školy. Společné činnosti pro děti a rodiče posilují vzájemné vztahy a pomáhají rozvíjet hrubou a jemnou motoriku dětí.
Dítě, ale i rodič, si během cvičení upevňují správné držení těla a systematicky si rozvíjejí základní pohybové dovednosti. Cvičení podporuje kladný vztah k pohybu již od nejútlejšího věku a dává dětem příležitost setkávat se s vrstevníky při společném „sportování“.

 

– podpora hrubé a jemné motoriky
– správné držení, polohování
– posílení a podpora svalových skupin dle věku dítěte-na gym. míčích a overbalech
– k dispozici další pomůcky, které podporují správný vývoj dítěte