Cena hejtmana za společenskou odpovědnost


Středisko volného času Pohořelice znovu uspělo ve IV. ročníku Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Naše organizace obdržela za svou práci na poli společenské odpovědnosti čestné uznání.