Aktuální informace pro rodiče k činnosti SVČ a k přihlašování na tábory od 1.3. 2021.

Vážení rodiče,

v nejbližší době vás budou zajímat přihlášky na letní tábory. 

V současné době Středisko volného času Pohořelice neposkytuje dotace na podporu příměstských táborů. Přihlašování je možné pouze na vypsané tábory za uvedené ceny.

Z důvodu zjednodušení přihlášení na tábory a v souvislosti se současným mimořádným opatřením jsme pro vás připravili možnost e-přihlašování. 

Na našich webových stránkách naleznete klientské centrum, kde jsme umístili popis, návod a FAQ k registraci, přihlášení https://www.svcpohorelice.cz/navod-klientske-centrum/.

Prostřednictvím tohoto klientského centra se budete moci přihlašovat do všech forem našeho vzdělávání (tábory, kroužky, pobytové akce). Přihlášení: https://svcpohorelice.iddm.cz/prihlaseni

Příměstské tábory budou k otevřeny k přihlášení od 1. 3. 2021, pobytové tábory od 1. 4. 2021 (vždy od 7.00 hod. ráno).  Veškeré informace k táborům https://www.svcpohorelice.cz/taborova-cinnost/ naleznete na našich webových stránkách a následně pak i v klientském centru (po přihlášení). 

Nezapomeňte, že pro vaše děti je každý čtvrtek připraveno nové vydání TV Domeček. https://www.svcpohorelice.cz/tv-domecek-1-dil-vysilani/ a následné vydání.

Ve vydání TV Domeček dne 18. 2. 2021 a 25. 2. 2021 najdete nabídku táborů, návod, jak se přihlašovat přes naše klientské centrum a nabídku hry na jarní prázdniny.

Neváhejte se přihlašovat na naše letní tábory. Věříme, že tábory v letních měsících proběhnou k radosti děti a spokojenosti vás rodičů. Nečekejte s přihlášením, je velký zájem o místa na tábor
i přes skutečnost, že jsme zatím pro veřejnost uzavřeni. V případě, že dítě přihlásíte a uhradíte tábor, máte jistotu, že jste do příslušného tábora zapsáni. Pokud by se situace nezměnila či zhoršila, veškeré platby vám budou řádně vráceny.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice