Informace pro rodiče k aktuálním opatřením proti šíření koronaviru

 

 

Vážení rodiče, nacházíme se v mimořádné situaci, které nikoho z nás nenechává klidným a kterou snad nikdo ještě nezažil. Věřte, že i my, pracovníci Střediska volného času v Pohořelicích, prožíváme tento čas s vírou, že se brzy vše zlepší a my se budeme moci věnovat vašim dětem a programům pro ně i pro širokou veřejnost. Bohužel od zítřejšího dne, od středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se uzavírá provoz vysokých, středních, základních škol, základních uměleckých škol, středisek volného času, školních družin. Věříme, po tomto termínu, se náš provoz otevře do běžného režimu. Kroužky budou probíhat dle rozvrhu a veškerá činnost našeho zařízení bude uvedena v život. Držíme si palce navzájem, přejeme vám i nám hodně zdraví, pevné nervy. Doufám za všechny, že se podaří zvládnout tuto nákazu v co nejbližším termínu a společnost se postupně rozeběhne ke spokojenosti všem.

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka zařízení

V Pohořelicích, dne 13. 10. 2020

 

Pozn. V tuto dobu žádné kroužky nerušíme, činnost se pouze přerušuje z důvodu usnesení vlády o přijetí krizových opatření. Veškerá činnost bude řádně nahrazena. Za hodiny, které se nestihnou z důvodu posunování termínu uzavření odučit, bude rodičům vrácena alikvotní částka. Děkuji za pochopení.                                                       

 

Mgr. et Bc. Monika Janičatová

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020

 

 

 

 

 

Archiv starších opatření:

 

I v současné situaci, která není pro nikoho jednoduchá, neztrácíme naději a náš příslovečný humor. Bohužel v době od 5. října do 18. října 2020 budeme nuceni přerušit činnost a opět se všichni uvidíme 19. 10. 2020, pokud se situace nezmění. Vydržte, sledujte naše webové stránky, inspirujte se na webových stránkách v okénku nápadů a vydržte!!! Těšíme se na nový školní rok s vámi. Rádi vás u nás opět uvidíme a věříme, že opatřením, která musíme přijmout, rozumíte.

 

 Informace pro rodiče:

 na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje: bod 4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

https://www.khsbrno.cz/admin/upload/uredni_deska/ud_775_1409.pdf

Činnost Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace bude obnovena od 19. října 2020, pokud se toto opatření nezmění.

Děkuji za pochopení.

 

 

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka Střediska volného času Pohořelice

V Pohořelicích dne 1. října 2020