Informace pro rodiče

Archiv starších opatření:

Vážení rodiče, milé děti, zveřejňujeme vám informace k současné činnosti Střediska volného času v Pohořelicích. V současné době je z důvodu opatření PES pozastavena prezenční činnost škol a školských zařízení. Velice nás mrzí tato skutečnost, ale až do odvolání se nemohou prezenčně konat kroužky našeho zařízení. SVČ Pohořelice připravuje edukativní, inspirativní médium, které bude mít on-line formu. Tento vzdělávací portál nese název TV Domeček. Je sestaven průřezově ze všech oblastí naší činnosti, našeho vzdělávání. Naleznete zde výtvarné, keramické, sportovní, technické i přírodovědné oblasti vzdělávání, něco nového se nejen dozvíte a naučíte, ale my věříme, že se i pobavíte.

Každý čtvrtek od 16.00 hod. bude spuštěn nový blok TV Domeček (tzn. TV Domeček 1, TV Domeček 2…). První blok bude spuštěn 14.1.2021. odkaz najdete na našich webových stránkách, na FB a všech našich sociálních sítích. Můžete si ho spustit kdykoliv, bude stále aktivní i mimo den zveřejnění.

Těšíme se na možnost navštívit vás alespoň v této online formě. Jakákoliv změna v provozu vám bude včas a řádně oznámena.

Neztrácíme naději, že se co nejdříve osobně uvidíme a že se vše změní k lepšímu J.

S přáním hezkého dne

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

Vážení rodiče, v současné době je z důvodu opatření PES pozastavena prezenční činnost škol a školských zařízení. Velice nás mrzí tato skutečnost, ale až do odvolání se nemohou prezenčně konat kroužky našeho zařízení. SVČ Pohořelice však připravuje pro své žáky on-line formu tzv. TV Domeček, který bude zaměřen na nejrůznější činnosti a interaktivní výuku žáků. Během tohoto týdne vám zašleme informace k tomuto médiu.

Dovoluji si vám ještě jednou touto cestou popřát hodně zdraví a štěstí, radosti a spokojenosti do nového roku.

Vážení rodiče, milí klienti, na základě Usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 a upřesňujících informací k provozu škol a školských zařízení z MŠMT otevíráme od 7. prosince 2020 všechny kroužky. Schůzky mohou být vždy pouze po 10 účastnících.  Kroužky budou probíhat od 7.12 2020 do 18. 12. 2020 dle rozvrhu. Některé kroužky budou z organizačních důvodů konány cyklicky vždy v sudý a lichý týden. Tuto skutečnost vám oznámí během dnešního a zítřejšího dne jednotliví vedoucí oddělení. Včera šly informace k postupnému otevření, dneska po jednání s ministerstvem školství jsme dostali možnost otevřít vše.

Za všechny své kolegy prosím o trpělivost. I my tuto situaci vnímáme jako nepříjemnou, ale již se moc těšíme na vaše děti i na vás.

Pozn.: Situace se rychle mění, sledujte prosím naše informační platformy (webové stránky, facebook, instagram, mail), ať znáte aktuální informace.

Během vánočních prázdnin vám zašleme upřesňující informace ke konání kroužků v novém školním roce.

SVČ Pohořelice

Děkuji za pochopení.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích dne 3. prosince 2020

Vážení rodiče, milí klienti,

na základě Usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 otevíráme od 7. prosince 2020 kroužky do 10 účastníků. Jedná s o kroužky výtvarného a společensko-vědního oddělení, kroužky přírodovědy a polytechnické výchovy (viz tabulka). Kroužky budou probíhat od 7.12 2020 do 18. 12. 2020 dle rozvrhu.

Ostatní kroužky otevřeme ihned po vánočních prázdninách od 4. ledna 2021 (pokud nám krizová opatření opět neomezí provoz).

Upozorňujeme rodiče, že děti musí v kroužcích mít nasazenou roušku.

Během vánočních prázdnin vás dále budou kontaktovat vedoucí jednotlivých oddělení prostřednictvím mailu a sms.  Zašlou vám informace, kde se dozvíte, od kdy a za jakých podmínek bude probíhat naše činnost.

Za všechny své kolegy prosím o trpělivost. Zůstaňte nám věrní, prosíme, vydržte! I my tuto situaci vnímáme jako nepříjemnou a moc se těšíme na vaše děti i na vás.

Touto cestou vám přeji, abyste byli ve dnech adventních šťastní, veselí, plni očekávání
a radosti. Přeji vám krásné Vánoce, klid, pohodu, radost a hlavně zdraví.  

Děkuji za pochopení.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

Vážení rodiče, stále platí a je nutné dodržovat zásadu 3R (roušky, rozestupy, ruce). Při přítomnosti žáků v rámci kroužků a další činnosti budeme vyžadovat dodržování těchto zásad. Bez roušky není možné, aby se žák vzdělávání zúčastnil.

Děkuji za pochopení

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka SVČ Pohořelice

V Pohořelicích 4. prosince 2020

Vážení rodiče, nacházíme se v mimořádné situaci, které nikoho z nás nenechává klidným a kterou snad nikdo ještě nezažil. Věřte, že i my, pracovníci Střediska volného času v Pohořelicích, prožíváme tento čas s vírou, že se brzy vše zlepší a my se budeme moci věnovat vašim dětem a programům pro ně i pro širokou veřejnost. Bohužel od zítřejšího dne, od středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se uzavírá provoz vysokých, středních, základních škol, základních uměleckých škol, středisek volného času, školních družin. Věříme, po tomto termínu, se náš provoz otevře do běžného režimu. Kroužky budou probíhat dle rozvrhu a veškerá činnost našeho zařízení bude uvedena v život. Držíme si palce navzájem, přejeme vám i nám hodně zdraví, pevné nervy. Doufám za všechny, že se podaří zvládnout tuto nákazu v co nejbližším termínu a společnost se postupně rozeběhne ke spokojenosti všem.

Děkuji za pochopení.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka zařízení

V Pohořelicích, dne 13. 10. 2020

Pozn. V tuto dobu žádné kroužky nerušíme, činnost se pouze přerušuje z důvodu usnesení vlády o přijetí krizových opatření. Veškerá činnost bude řádně nahrazena. Za hodiny, které se nestihnou z důvodu posunování termínu uzavření odučit, bude rodičům vrácena alikvotní částka. Děkuji za pochopení.                                                       

Mgr. et Bc. Monika Janičatová

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10.2020

I v současné situaci, která není pro nikoho jednoduchá, neztrácíme naději a náš příslovečný humor. Bohužel v době od 5. října do 18. října 2020 budeme nuceni přerušit činnost a opět se všichni uvidíme 19. 10. 2020, pokud se situace nezmění. Vydržte, sledujte naše webové stránky, inspirujte se na webových stránkách v okénku nápadů a vydržte!!! Těšíme se na nový školní rok s vámi. Rádi vás u nás opět uvidíme a věříme, že opatřením, která musíme přijmout, rozumíte.

Informace pro rodiče:

na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje: bod 4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Činnost Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace bude obnovena od 19. října 2020, pokud se toto opatření nezmění.

Děkuji za pochopení.

Mgr. et Bc. Monika Janičatová, ředitelka Střediska volného času Pohořelice

V Pohořelicích dne 1. října 2020