3 Pro · Dušan Hauser · No Comments

Sdílené vzdělávání – výukové programy

Ve spolupráci s vybranými subjekty po celé České republice vytváříme 6 ucelených programů. Programy jsou tvořeny jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí. Každý program je rozpracován na 16 vyučovacích hodin. Náplň …

READ MORE