21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Vnitřní řád SVČ Pohořelice

VNITŘNÍ ŘÁD Střediska volného času Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice IČ 60575573   Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Vnitřní směrnice na stanovení úplaty za zájmové vzdělávání  SVČ  Pohořelice   Úhrada za zájmové vzdělávání v SVČ Pohořelice kroužky se platí dle platného ceníku (kroužků) cena za kroužek je stanovena na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. kroužky je nutné uhradit: a) po přihlášení v klientském centru nebo při fyzickém odevzdání řádně vyplněné přihlášky b) jednorázovou platbou …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Dopravní výchova na SVČ Pohořelice

Středisko volného času v Pohořelicích zajišťuje pravidelně výuku systematické dopravní výchovy na základních školách našeho ORP. Celkem se jedná o 7 základních škol: ZŠ a MŠ Pohořelice, ZŠ a MŠ Přibice, ZŠ a MŠ Vranovice, ZŠ a MŠ Ivaň, ZŠ a MŠ Vlasatice, ZŠ a MŠ Troskotovice a ZŠ a MŠ Loděnice. Pro zmíněné školy zajišťujeme …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Výuka dopravní výchovy systematické

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na …

READ MORE

21 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Dětské dopravní hřiště

V rámci areálu SVČ Pohořelice Dlouhá 39 máme nové dopravní hřiště, které slouží k zajišťování systematické dopravní výchovy pro základní školy našeho ORP. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat …

READ MORE

20 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

14. ročník florbalové ligy „Mezi městy“

V letošním školním roce 2019/2020 bude pokračovat florbalová liga „Mezi městy“ 14. ročníkem. V mladší i starší kategorii se ligy zúčastní celkem 5 družstev.

READ MORE

16 Čvn · Dušan Hauser · No Comments

Projekt Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji 2014/2015

Stručný obsah projektu: Projekt rozšiřuje a obohacuje spektrum metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s cílem motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ a školských zařízení v Jihomoravském kraji. Projekt …

READ MORE