1. výzva Agenta Helpíka: Bezpečně v přírodě.

Od 1.4. 2021 jsme si pro vás připravili poznávací hru. Hry se zúčastníte tak, že se vydáte na procházku z Pohořelic směrem na Velký Dvůr – „Na Hrázkách”. Čeká na vás 8 stanovišť, rozesetých u cesty na hrázi Mlýnského náhonu. Každý úkol bude dobře viditelný a očíslovaný. Naše cesta vám příjemní procházku jarní přírodou a naučí to, co by každý správný dětský agent měl znát.

Hrací plán a samolepky nalezneš od 1. dubna v boxu na plotě SVČ Dlouhá 39. Neváhejte se pochlubit fotografií z průběhu hry na našich sociálních sítích.